Korvaushakemus

Vuokrauskohde

Vuokralainen 1

Vuokralainen 2

Hakijan tiedot (vuokranantaja)

Maksutiedot

Asukkaat ja kulut

Erittele kaikki vuokrasopimukseen kuuluvat kulut, jotka vuokralainen on jättänyt maksamatta aina maksimi takaussummaan saakka.

Tiedostot

Valitsethan samalla kaikki hakemukseen liitettävät tiedostot. Tiedostojen tulee olla PDF muodossa!

Vaaditut liitteet:

(i) kopio Vuokrasopimuksesta, jonka rikkomiseen Vuokralainen on syyllistynyt;
(ii) Vuokrasopimuksen rikkomiseen syyllistyneen Vuokralaisen täydelliset henkilö- ja yhteystiedot;
(iii) Selvitys ja näyttö Vuokralaisen sopimusrikkomuksesta ja Vakuutuksenottajalle aiheutuneen vahingon määrästä (esimerkiksi näyttö korjaus- tai siivouskustannuksien perusteesta ja määrästä valokuvin, asiantuntijalausunnoin ja/tai kustannusarvioin); ja
(iv) Selvitys ja näyttö Vuokrasopimuksen päättymisestä (esimerkiksi näyttö Vuokralaiselle toimitetusta irtisanomis- tai purkamisilmoituksesta).

Ennen Vuokralaisen tietojen luovuttamista Vakuutuksenottaja sitoutuu tiedottamaan Vuokralaista siitä, että tämän henkilötiedot luovutetaan Securentille vuokrasaatavan siirtoa ja perintää varten.

Hyväksyntä